EILTS và tiếng anh giao tiếp rất cần thiết, vì sao?

futurelang-tieng-anh-all-in-one

TIẾNG ANH BÂY GIỜ LÀ NGÔN NGỮ! LÀ LÀM VIỆC, LÀ GIẢI TRÍ, LÀ CUỘC SỐNG CHỨ KHÔNG CÒN LÀ “NGOẠI NGỮ” NỮA. – Chừng nào mà các bạn còn định nghĩa nó là “ngoại ngữ” thì các bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. – Thế hệ của ông, cha chúng ta có thể […]