Bé lisa – 9 tuổi

Khánh Hưng – 16 tuổi – Nghệ An

Mỹ Linh – 9 tuổi – HCM

Diệu Thảo – 10 tuổi – Đà Nẵng

Vân Anh – 13 tuổi – Nghệ An

Dũng Lợi – 10 tuổi – HCM